ابزار دستی و عمومی

آچار

اره

انبر

تبر،بیل،کلنگ

سنبه

سوهان و سنباده

شعله افکن

صفحه سنگ برش و ساب

قیچی و چاقو

لوازم روانکاری

متر

نردبان

پیچ گوشتی

چکش

گونیا

گیره