افزودنی های مواد غذایی

آنتی اکسیدان ها

آنزیم های آماده سازی

امولسیون ها

تثبیت کننده

رنگ های غذایی

شیرین کننده ها

طعم دهنده ها

مکمل های غذایی

نگهدارنده ها