تجهیزات آزمایشگاهی

آسیاب / الک آزمایشگاهی

آماده سازی نمونه ها

آون

انکوباتور

اواپراتور برای آزمایشگاه

ترازو آزمایشگاهی

تصفیه آب برای آزمایشگاه

حمام آب

حمام ترموستاتیک

راکتور آزمایشگاهی

سانتریفیوژ برای آزمایشگاه

ظروف شیشه ای

فریزر آزمایشگاهی

فیلتر برای آزمایشگاه

مواد شیمیایی آزمایشگاه

میکسر آزمایشگاهی

هود شیمیایی

هود لامینار

هیتر پلیت

وسایل آزمایشگاه

ژنراتور گاز برای آزمایشگاه

کابین تست شرایط جوی

کلاو باکس آزمایشگاهی

کوره برای آزمایشگاه

یخچال آزمایشگاه

سایر تجهیزات آزمایشگاهی