ابزار و تجهیزات جواهر

ابزار تشخیص و اندازه گیری جواهر

ابزار حکاکی و تراش جواهر

جعبه طلا و جواهر

دستگاه های برش جواهر

دستگاه پرداخت جواهر

سایر ابزار و تجهیزات جواهر