دوخت و لوازم جانبی پوشاک

آستری

اتیکت و مارک

اپل

برچسب

تگ لباس

دکمه

زیپ

سنگ تزئینی

سگک

قلاب لباس

قیطان

لایی

مانکن

منجوق

نشان سینه

نوار توری

نوار و براق تزئینی لباس

وصله

پولک

گیره لباس

سایر لوازم