آهک

آهک آبی

آهک زنده یا هوایی

آهک شکفته یا هیدراته

آهک منیزی

آهک نیمه آبی