سنگ معدن

تراورتن

سنگ های آهکی

سنگ های رسی

سنگ گچ

ماسه سنگ ها

کوارتزیت

گرانیت