مصالح ساختمانی

آجر

آزبست

آهک

ایزوگام

بلوک

تیرچه

دیوار پیش ساخته

سایر مصالح ساختمانی

سیمان

شن

قیر

ماسه

مصالح ساختمانی نوین

مواد ضد حریق

پشم و شیشه

چوب

کاشی و لوازم جانبی

گونی

گچ