قطعات کیف و لوازم جانبی

دسته ترولی

زیپ و سرزیپ

قفل چمدان

چرخ کیف و چمدان

گیره بند پوشاک