تجهیزات تعمیر کفش

درفش

دستگاه سنباده

دستگاه پرس دو کفه

سندان

فرچه و سوزن

مشته زیره کوبی

میخ کش و قلاب

پاشنه کش و سمبه

چاقوی کفاشی